Sluha dvou pánů

Prkna a ducha Národního divadla zná téměř dokonale Miroslav Donutil, coby italský sluha Truffaldino. Premiera této úžasné Goldoniho hry, byla uvedena 22. září 1994. Už po tyto dlouhá léta je představení vždy vyprodáno. A stejná situace se týká také, bohužel, derniery. Ta se jisto jistě uskuteční 27. 12. 2016.
Je možné, že Sluha dvou pánů jako taková, se bude hrát i nadále, ovšem bez Miroslava Donutila. Ten zastává názor, že Sluha dvou pánů byl stvořen přímo pro Národní divadlo a pokud se tamní vedení rozhodlo uvádění hry definitivně ukončit, i herec s pokračováním končí.
Miroslav Donutil se během let na scéně setkal v této hře i se svým vlastním synem Martinem Donutilem.

Jednoduché prvky

Samotná hra vypráví o tom, jak se sluha Truffaldino rozhodl z vypočítavosti, mazanosti a domnělé chytrosti sloužit dvěma pánům. Vypjatým situacím se tak rozhodně nevyhne.
Hra je dokonalá pro svou jednoduchost i přesto, že se zdá být zcela zamotanou. Autor vsázel na jednoduché prvky, jako jsou:

  • Zásnuby
  • Nedorozumění
  • Nadsázka
  • Situační nedokonalosti
  • Vypůjčená identita
  • Láska
  • Vypjaté situace vzniklé díky touze po penězích
  • Negramotnost Truffaldina
  • Svérázná služka Smeraldina

Geniální obsah

Benátský obchodník Pantalone pořádá zásnuby své dcery Klárinky, jejíž ruka byla slíbena Silviovi, synovi Dottora Palmira. Na scéně se objevuje Truffaldino, který ohlašuje návštěvu svého pána Federiga Rasponiho. Jemu byla Klárinka zaslíbena ještě před Silviem. Jeho však nemilovala a zpráva o smrti Federiga, který padl v boji, jí otevřela možnost uzavřít sňatek právě se Silviem.


Nikdo však netuší, že za Frederiga se vydává jeho sestra Beatrice, jež hledá Florinda. To je muž Beatričina srdce. S Florindem se následně setká i Truffaldino, který takto začne současně sloužit dvěma pánům. Začíná tedy sled plný zmatků, vtipného zapírání a vymýšlení.